פרשת וירא

פרשת שבוע : וירא

עקידת יצחק- מסירות נפש למען עבודת ה'