זרעונים א'- 8 - ערך התחייה - שיעור 2

איך העבר, ההווה והעתיד יתאחדו לעתיד לבוא בעולם השלם והמתוקן