כנס לזכר הרב צבי יהודה הכהן קוק - הרב דוד חי הכהן

כנס 30 שנה לזכרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה)
מרצה: הרב דוד חי הכהן שליט"א
ראש מוסדות אורות התורה והישיבה הגבוהה נתיבות ישראל
בכנס השתתפו תלמידי הישיבה הגבוהה 'נתיבות ישראל' עם תלמידי ישיבת ההסדר ראשון לציון