כנס לזכר הרב צבי יהודה הכהן קוק - הרב איתן אייזמן

כנס 30 שנה לזכרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק (הרצי"ה)
מרצה: הרב איתן אייזמן שליט"א
ראש רשת אולפנת צביה
בכנס השתתפו תלמידי הישיבה הגבוהה 'נתיבות ישראל' עם תלמידי ישיבת ההסדר ראשון לציון