כתבי האר"י הקדוש - 3 - חלל פנוי

בנושא: סוד 'חלל פנוי'- ממה נובעת המחשבה האפיקורסית והאם ניתן לתרץ מחשבה זו.