כתבי האר"י הקדוש - 2 - העיגול והקו

כתבי האר"י הקדוש - שיעור 2
בנושא: סוד העיגול והקו