כתבי האר"י הקדוש - 1 - סוד הצמצום

כתבי האר"י הקדוש - שיעור
בנושא: סוד הצמצום ומשמעותו