תפארת ישראל - מהר"ל - שיעור 48

פרק ס"ז- תורה שבכתב ותורה שבעל-פה