ספר הכוזרי - מאמר ג' שיעור 17

אות י"א - "וכשיצייר החסיד לעצמו"