מסילת ישרים - שיעור 23

ביאור פרק י"ד
בחלקי הפרישות