פרשת שבוע: תולדות

הקול קול יעקב והידים ידי עשו- ברכת אברהם ויצחק ליעקב אבינו