פרשת שבוע נח

המבול והקשר למעמד הר סיני - תורה שבכתב ותורה שבעל פה