שעיר המשתלח - יום הכפורים תשע"א

יום הכפורים ומעמד השעיר המשתלח וההשלכה לחיינו מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון