חודש אלול - ראש השנה - צום גדליה

השופר - ראש השנה תשע"ב

שיעור בעניין השופר עפ"י מאמר "שופרות" לראי"ה קוק ותפקיד עם ישראל בהמלכת הקב"ה בעולם עפ"י "מאמר החכמה" לרמח"ל

המושג תשובה על-פי הראי"ה קוק

מושגים בראי"ה קוק המושג: תשובה מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון

בריאת העולם כתהליך של תשובה

בריאת העולם כתהליך של תשובה בתורתו של הראי"ה קוק ג' אלולתש"ע- 75 שנה לפטירת הרב אברהם יצחק הכהן קוק מרצה: הרב שלמה לוי שליט"א ראש ישיבת ההסדר ראשון לציון