כשלומדים תורה לשמה, עושים חסד עם כנסת ישראל. הא כיצד?
רוח האומה מתחזק על ידי מה שבניה מתפרנסים בפרנסתם הרוחנית מפרי רוחה, והתורה כולה היא מלאה רוח ישראל,
וכל יחיד העוסק בתורה, הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל על ידי המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה"
('אורות התורה' ,ב, ה).מערכת שעות זמן חורף תשע"ה

 

 

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

 

 

6:30 שיעור נתיב העבודה, רה"י הרב שלמה לוי

 

 

6:50 שחרית

 

 

לימוד הלכה

 

 

ארוחת בוקר

9:00-12:00

סדר בוקר גמרא עיון

שיעור א'

9:10-10:00

שיחות הרצי"ה קוק -

הרב שי הירש

 

שיעור א'

9:10-10:00

בניין אמונה

הרב שי הירש

 

שיעור ב', ד', ה'

9:10-9:40

אורות התחיה

רה"י, הרב שלמה לוי

שיעור א'

9:10-10:00

מסילת ישרים

הרב יצחק זפרני

 

שיעור ב'

9:10-9:40

שיעורי הכנה לצבא

הרב איתי טוכפלד

שיעור א'

9:10-10:00

כתבי הרב קוק

הרב שי הירש

 

שיעור ד', ה' ואברכים

נפש החיים

רה"י, הרב שלמה לוי

שיעור א'

9:10-10:00

שמונה פרקים לרמב"ם

רה"י ,הרב שלמה לוי

9:00-10:00

שיעור בחסידות.

'שפת אמת'.

ראש הישיבה

 

למעוניינים – הפצת יהדות בעיר.

12:00

שיעורי גמרא בעיון – רמי"ם

שיעורי גמרא בעיון – רמי"ם

שיעורי גמרא בעיון – רמי"ם

שיעורי גמרא בעיון – רמי"ם

שיעור כללי אמונה-

הרב שלמה לוי, רה"י

ארבע שעות לפני שבת

"העמק דבר" – שניר שחר

13:00

 

ארוחת צהריים ומנוחה

 

15:00

 

מנחה

 

15:20-15:30

 

לימוד בספר 'שמירת הלשון' לחפץ חיים בבית המדרש.

 

16:30-17:30

 

 

 

סדר צהריים

 

 

לימוד עם חברותות (בוגרות)- גמרא בקיאות

הכנה לשיעור הכללי בגמרא

 

 

16:30-18:30

17:30-18:30

שיעור כללי

גמרא

הרב שלמה לוי, רה"י

17:30-18:30

שיעור כללי

משנת הציונות הדתית

הרב שי הירש

 

ליל שבת –

 

תפילה

סעודת שבת

18:30-19:30

 

שיעור א'-ב'

ספר הכוזריהרב ישראל בן שטרית

 

שיעור ד', ה'

הרב יצחק זפרני

שיעור א'

שו"ת באמונה

הרב שי הירש

 

שיעור ב'

שיעורי הכנה לצבא

הרב איתי טוכפלד

 

שיעור ד', ה'

מהר"ל תפארת ישראל

הרב בנימין דואני

 

שיעור כללי

הלכה.

 

הלכות שמיטה.

 

הרב יגאל אבוטבול

שיעור א'

מאמר הדור לרב קוק

שניר שחר

 

שיעור ב'

זרעונים

רה"י, הרב שלמה לוי

 

שיעור ד'

מאמרי הראי"ה

הרב שי הירש

שיעור ה'

הרב מור ברגמן

שיעור א'

חסידות –

'חובת התלמידים' שניר שחר

 

שיעור ב', ד', ה'

כתבי הראי"ה קוק- מוסר אביך

הרב שי הירש

 

 

עונג שבת

 

בבית המדרש

19:30

 

ארוחת ערב

 

20:00

 

ערבית

 

20:20-21:30

סדר ערב

20:20 חברותות גמרא

 

21:30-22:30

לימוד אמונה חברותות

 

 

 

'בית חם'

בבית האברכים

(פעם בשבועיים)

 

'טיש' אמוני

עם ראש הישיבה

 

בית חם אצל ראש הישיבה או אצל הרמי"ם (פעם בשבוע)

 
רשימת שיעורים ו'חבורות' - שיעור א', זמן חורף, התשע"ה:

יום:


שעה:

מאת:

נושא:

הערות:

ראשון


9:00

הרב שי הירש

שיחות הרצי"ה - תלמוד תורה.


ראשון

18:30


הרב ישראל

ספר הכוזרי.


שני


9:00

הרב שי הירש

תכנית בניין אמונה.


שני

18:30


הרב שי הירש

שו"ת באמונה.


שלישי

9:00


הרב יצחק זעפרני

מסילת ישרים.


שלישי

12:00


הרב יצחק זעפרני

סוגיות ב'לימוד' - מסכת גיטין.


שלישי

18:30

הרב יגאל אבוטבול

הלכות שמיטה.

שיעור כללי - בבית המדרש.

שלישי

21:30


אברכים מלווים

'בית חם'.

פעם בשבועיים.

רביעי


9:00

הרב שי הירש

משנת הציונות הדתית.


רביעי

17:30

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

סוגיות הלכתיות במסכת גיטין.

שיעור כללי - בבית המדרש.

רביעי

18:30


ר' שניר שחר

'מאמר הדור'.


רביעי

20:30

הרב שי הירש

'בית חם'.

פעם בשבועיים (או בישיבה או בביתו).

חמישי

9:00

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

שמונה פרקים לרמב"ם.


חמישי

12:15

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

הקדמת הרב קוק ל'שבת הארץ'

שיעור כללי באמונה - בבית המדרש.

חמישי


18:30

ר' שניר שחר

חסידות – 'חובת התלמידים'.


חמישי

22:30

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

'טיש'.

התוועדות כללית - בבית המדרש.

שישי

9:00

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

חסידות.

בבית המדרש.

ליל שבת

אחר סעודת שבת

הרב יצחק זעפרני

עונג שבת.

בתיאום מקדים.

א' - ו'

6:30

רה"י הרב שלמה לוי שליט"א

מהר"ל.

לפני התפילה.

א',ב',ד',ה'


12:00

הרב שי הירש

גמרא עיון - מסכת גיטין.


א' - ה'


14:30

ר' שניר שחר

'חבורה' - נתיב התורה.

הפסקת צהרים.

3 ימים בשבוע

סוף סדר ערב

ר' שניר שחר

'חבורה'. הלכות שבת - מהגמרא, עד ההלכה למעשה.

לימוד 'אליבא דהלכתא'.